15.03.2017 17:36

Tarım Kredi Kooperatifleri Ortaklarının Vadesi Geçen Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Ortaklarının Vadesi Geçen Borçları Yeniden Yapılandırılıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altunok, Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının vadesi geçen borçlarının yeniden yapılandırılarak temerrüt faizlerinin kaldırıldığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altunok , Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının vadesi geçen borçlarının yeniden yapılandırılarak temerrüt faizlerinin kaldırıldığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altunok, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenen alacakların hazine destekli yeniden yapılandırması hakkında bilgiler verdi. Altunok, "Ortaklarımıza önemli avantajlar getiren yapılandırmanın en dikkat çekici noktası, 2003 yılında 4876 sayılı Kanun ile borçların yapılandırılmasına ilişkin son hukuki düzenlemeden 14 yıl sonra, ilk defa Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının borçlarının devlet destekli yapılandırılıyor olması hem bizler için hem de bu kapsamda borcu bulunan ortaklarımız için sevindirici. Ortaklarımız Kanunun yayım tarihi olan 08.03.2017'den itibaren 3 aylık süre içerisinde ortağı olduğu kooperatif ya da hizmet bürosuna başvuruda bulunabilecek. Uygulamadan Malatya Bölge Birliğine bağlı kooperatiflere üye vadesi geçmiş borcu bulunan yaklaşık bin 873 ortak yararlanabilecek olup, Bölge Birliğimiz genelinde yapılandırma kapsamında giren 36 milyon TL kayıtlı bakiye vadesi geçen alacak mevcuttur. Yapılandırmaya ilişkin 6824 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanımızca onaylanmış olup, ilgili kanun kapsamında 31.12.2016 tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenen kredi alacakları yapılandırılacak. Yapılandırma kapsamındaki alacaklara vade tarihlerinden itibaren temerrüt faizi yerine yüzde 5 faiz uygulanarak hesaplanan borçlar defaten ödenebileceği gibi yüzde 20'si peşin tahsil edilmek suretiyle 4 yıl boyunca yüzde 5 faiz oranı ile taksitlendirilebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarın belirlenmesinde ve taksitlendirmeye ilişkin faiz işlemlerinde, toplamda yüzde 11 faiz uygulanacak olup, bu faizin yüzde 5'i ortaklarımız tarafından, yüzde 6'sı ise Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacaktır" şeklinde konuştu.

Altunok, vadesi geçen borcu bulunan ortakları üyesi oldukları kooperatiflere davet ederek, "Adı geçen Kanun kapsamındaki yapılandırmadan faydalanabilmek için müracaat zorunluluğu var, bu kapsamda borcu bulunan ortaklarımızdan vefat edenler var ise varisleri kanalıyla da müracaat edebilirler. Ayrıca, ortaklarımızın kefilleri de müracaat edebilirler. Burada bir konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum, yapılandırılan alacakların taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi halinde ödenmeyen tutarın taksit ödeme süresinin son gününü takip eden 90 gün içinde ilgili taksitlendirme faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla madde hükümlerinden yararlanılır. Taksitlerin belirtilen sürede de ödenmemesi halinde yeniden yapılandırma iptal edilerek Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı doğrultusunda borcun tamamı muaccel hale geleceğinden, vadesi geçen borçlarını taksitli yapılandıran ortaklarımızın taksitlerini zamanında ödenmesinin çok önemli ve ortaklarımızın menfaatine olacağı aşikardır. Bu tarihi fırsat bir daha ele geçmez, yapılandırma kapsamda vadesi geçen borcu olan ortaklarımızı, kefillerini, vefat edenler var ise varislerini kooperatiflerimize davet ediyoruz, bekliyoruz. Ayrıca, 01.01.2017 tarihinden sonra vadesi geçen alacaklar hesabına aktarılan alacaklar, yapılandırma kapsamında olmayıp, bu kapsamda vadesi geçen borcu olan ortaklarımızın daha fazla temerrüt faizi ödememeleri için biran önce vadesi geçen borçlarını ödemeleri menfaatlerine olacaktır" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Malatya , Ekonomi