Üstünsalih: Türk Sporu Büyük Bir Ekonomik Buhrana Doğru Sürükleniyor

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih, spor kulüplerinin 2000’li yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan kriz gibi büyük bir ekonomik buhrana doğru sürüklendiğini söyledi.

08.01.2015 11:41 | Son Güncelleme: 08.01.2015 11:41Üstünsalih: Türk Sporu Büyük Bir Ekonomik Buhrana Doğru Sürükleniyor
Trabzon Kulübü Başkan Yardımcısı Abdi Serdar Üstünsalih, spor kulüplerinin 2000’li yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan kriz gibi büyük bir ekonomik buhrana doğru sürüklendiğini söyledi. Kulüp yöneticilerinin ekonomik ve mali uygulamalarının bir üst sınırı ve limiti de bulunmadığına dikkat çeken Üstünsalih, acilen seçim ve seçilmeden bağımsız, kamu kurumu niteliğinde bir düzenleyici ve denetleyici üst otoritenin gerekliliğini savundu.

    Bordo-mavili kulübün mali işlerinden sorumlu olan Üstünsalih, Türk spor kulüplerinin içinde bulunduğu ekonomik durumun, ölçülebilen ancak standardize edilmemiş yapısı gereği 2000’li yıllardaki bankacılık sektöründe yaşanan kriz gibi büyük bir ekonomik buhrana doğru sürüklendiğini belirtti. Türkiye’de spor kulüplerinin ya dernek şeklinde ya da dernek çatısı altında Sportif A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Üstünsalih, “Sportif A.Ş’lerin sermaye sahipliği de derneklerin elinde olduğundan başta futbol olmak üzere kulüp çatısı altındaki tüm branşlarda global bir ekonomik buhran hızla yaklaşmaktadır. Kulüplerimiz gelirleri özellikle son 10 yılda şifreli televizyon yayınlarının etkisiyle önceki dönemlere kıyasla olağanüstü artmış buna mukabil hareketlenen transfer piyasaları kulüplerin içerisine bütçelerine paralel kalite koyamadıkları sporcu kadroları nedeniyle kronik bütçe- kalite uyumsuzluğu hastalığına dönüşmüştür. Ancak bu hastalık giderek kulüplerimizi yatağa düşürür noktaya gelmiştir. Bütçe-kalite problemi bir yana hemen hemen tüm kulüplerimiz mali olarak tıkanma noktasına gelmiş, sportif başarılar bile mali görünümdeki bozulmaları saklayamaz hale gelmiştir. Konunun tespiti çok kolaydır. Hastalığın teşhisi herkes tarafından yapılmıştır. Sorun tedavi edici kurumsal yapınım (ilgili tedavi ünitesinin) olmayışıdır.” dedi.

    Türk spor kulüplerinin ilgili federasyonlar tarafından yönetilmekte, ancak bu yönetme biçiminin rutin faaliyetler ötesine geçemediğini savunan Üstünsalih, açıklamalarına şöyle devam etti: “Zira federasyon yönetimleri ilgili kulüplerin oyları ile oluştuğundan seçimle oluşan bir yönetim yapısının düzenleyici ve denetleyici olması, rutin görevlerinden öteye karar ve uygulamalar yapması beklenmemelidir. Tekrar seçilme isteği veya seçilememe baskısı, bindiği dalı kesmemek adına federasyon yönetimlerini sorunlardan uzakta durmaya zorlamaktadır. Öte yandan spor kulüplerinin yönetimleri de seçimle gelmekte, aslında hem kulüp hem de federasyon yönetimleri sürekli yapmayacakları ve seçilmeme dışında hukuki ve cezai sorumluluk taşımaksızın diledikleri kadar görev yapacakları için sonuçları kendilerini bağlamayan gerçekçi olmayan kararlar alabilmektedir. Bu da sportif yöneticiliğin bir sertifikasyonu olmadığına göre başarısızlıkların sahibi yöneticiler değil, ilgili kulüpler olmaktadır. Özellikle ekonomik ve mali açıdan seçimle oluşan yönetimlerin alacakları kararların sınırlarını belirleyecek, kurallar koyacak, denetleyecek ve düzenleyecek harcamadan borçlanmaya kadar bir spor denetleme ve düzenleme kurumuna ihtiyaç vardır. Bu üst yapı Türkiye'deki diğer üst yapılar gibi özerk, atanmış ve uzman personelden oluşmalı ve kendi mevzuatını yapabilmelidir. Bu konuda Türkiye kulüp iflasları yaşamadan hızlı hareket etmeli, hastalanmış kulüp ekonomileri bir an önce karantina altına alınıp tedavi edilmelidir.”

    Trabzonspor Başkan Yardımcısı, ülkede halen görev yapmakta olan üst kurullarının yönettikleri ekonomik büyüklüklerin bir kaçı hariç spor kulüplerinin oluşturduğu ekonomik büyüklükten daha büyük olmadığını kaydetti. Üstelik spor kulüplerinin ekonomik buhranları taraftar etkisiyle neredeyse tüm halkın ortak tutkusu ve duygularının da buhranına sebep olacağı uyarısında bulanan Üstünsalih, sözlerine şöyle devam etti:
     “Dolayısıyla önemli bir sosyal problem de yaratmış olacaktır. Sporumuz bırakın gelişmeyi, giderek mali sorunlar yüzünden geriye gitmeye başlamış olduğu herkesin gözünün önündedir. Başarının da ötesinde Türk sporunun kurumlardan ziyade kurumsallaşmaya, uluslarası standartlarda normlara ve bağımsız etkin denetim ve düzenlemeye ihtiyacı vardır. Başarısızlık, hatalı karar ve uygulamalar yöneticilere kişisel sorumluluk getirmedikçe, standardı ve diploması olmayan kulüp ve federasyon yöneticiliğinin kararlarını kişisel tercihlerinden öteye hangi mevzuat ve otorite denetlemekte ve hesap sormaktadır.”

“DÜZENLEYECİ VE DENETLEYİCİ BİR ÜST KURUL OTORİTESİ GEREKLİ”
Kulüp yöneticilerinin ekonomik ve mali uygulamalarının bir üst sınırı ve limiti de bulunmadığına dikkat çeken Üstünsalih, yöneticilere de şu uyarılarda bulundu:
    “Yapılan harcamalar bulabildikleri para veya krediler sayesinde olduğundan kulüplerin gelecekleri ipotek edilmekte, bunun dışında yapılan anlaşma ve sözleşmelerle de belirsiz yükümlülükler altına girilmektedir. Yani harcamaların ve sözleşmelerin ekonomik ve mali büyüklükleri kredi kartı gibi peşin ve taksitli harcamalardan da oluşsa belirli limitler dahilinde yapılmalıdır. Özel işletmeler ve kamu kurumları dahil hiç bir ekonomik yapıda böylesine ölçüsüz harcama yapılamamakta ve yükümlülük altına girilmemektedir. Üstelik bu keyfiyet kişisel sorumluluk doğurmaması nedeniyle de hiç bir kulüp yöneticisini bireysel olarak sorumluluk altına sokmamakta ve korkutmamaktadır. Bu kadar keyfiyetin olduğu bir sektörde facia kaçınılmazdır. Zira hiç bir kurumun geleceği kişilerin keyfiyetine bırakılacak kadar önemsiz değildir. Mevcut yapı ile gelinen sportif ve mali tablo ortadadır. Acilen seçim ve seçilmeden bağımsız, kamu kurumu niteliğinde bir düzenleyici ve denetleyici üst otorite gereklidir. Bu otorite bir zorunluluk haline gelmiştir, tercih bu yapının kulüplerin mali ve ekonomik buhranından öncemi yoksa sonra mı yapılacağıdır."


Abdi Serdar Üstünsalih, Trabzonspor, Türkiye, Spor

Kaynak: CİHAN

HABER YORUMLARI
22.02.2020 19:57:21