Vali Pehlivan, İdareciler Günü ve Gazeteciler Günü Dolayısıyla Kutlama Mesajı Yayınladı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ocak İdareciler Günü ve Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

10.01.2019 11:30Vali Pehlivan, İdareciler Günü ve Gazeteciler Günü Dolayısıyla Kutlama Mesajı Yayınladı
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ocak İdareciler Günü ve Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Pehlivan iki ayrı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Kamu hizmetlerinin sunulmasında önemli görevler üstlenen idarecilerimiz, devleti ve hükümeti temsilen, halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak adına geçmişten bu güne önemli vazife ve sorumluluklar yerine getirmişlerdir. Mülki İdare Amirlerimiz, üstlendikleri bu görev ile devletin; varlığı, birliği, gücü ve otoritesinin yanı sıra bütün vatandaşlara uzanan şefkat elini de temsil etmekte, sevgi, sadakat ve güven bağlarını da güçlendirmektedir.

Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı Genel Kurulu'nda 10 Ocak tarihi, 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan İlk Mesleki Toplantı 'ya atıfta bulunularak, "İdareciler Günü" olarak kabul edilmiştir. 10 Ocak İdareciler Günü, idarecilerin dayanışma ve mesleki gelişim süreçlerinin canlı tutulması bakımından önem arz etmektedir.

"İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın !" anlayışı içerisinde, vatandaşlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda gelişimini; huzur, refah, güven içerisinde hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlama bilinciyle mesai mefhumu gözetmeksizin devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak ülkesinin hedef ve idealleri doğrultusunda topluma öncülük eden Mülki İdare Amirlerimiz bu anlamda tarihi bir misyonu da yerine getirmektedirler.

Ülkemizin her yerinde bu şerefli mesleği fedakarca yürüten Mülki İdare Amirleri'nin "10 Ocak İdareciler Günü"nü kutluyor, bütün meslektaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı yarınlar temenni ediyorum."

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı"

"Gazetecilik toplumun doğru, açık ve tarafsız bir şekilde bilgi edinme gereksinimini karşılayan, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve yerinde sunulmasını sağlayan, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin sürdürülebilirliği için sorumluluklar üstlenen önemli bir meslek dalıdır. Bu meslek dalını ayakta tutan ise emektar gazetecilerdir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak basın ve iletişim kanallarında yaşanan çeşitlilik dünyanın her yanından anlık bilgi edinme imkanı doğurmuş ve bu etkinliğin sürekli hale gelmesini sağlamıştır. Medya faaliyetleri bu bakımdan toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal almıştır. Bu bağlamda basın mensuplarının mesleki sorumluluk ilkeleriyle hareket etmesi, basın sektörü için olduğu kadar toplumsal fayda ve huzurlu ortamın sürdürülebilirliği açısından da ziyadesiyle önemlidir. Bu tarihi sorumluluğa uygun olarak, bilgi birikimi ve tecrübesinden güç alarak özveriyle görev yapan, meslek etiği ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, mesleğini yaparken yeri geldiğinde canını feda etmeyi dahi göze alabilen bütün emektar basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı yarınlar temenni ediyorum." - BAYBURT

Gazeteciler Günü, TEM Otoyolu, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

24.10.2019 07:13:52